25 Ekim 2021, Pazartesi

Iğdırlı Öğrencilerin Geliştirdiği, TÜBİTAK Yarışmasında 3. Olan ‘Enerji Dostu Tünel’

I?d?r’da iki ortaokul ö?rencisi taraf?ndan haz?rlanan Enerji Dostu Tünel projesinin yak?n dönemde kara yollar? ayd?nlatmas?nda kullan?lmas? bekleniyor.

Hakkında: zumreOrg42

Ortaöğretime Yönelik 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Düzeylerinde 1. Dönem Konularını Kapsayan Tekrar Testleri Yayımlandı

11 ve 12. Sınıf Düzeylerinde 1. Dönem Konularını Kapsayan Tekrar Testleri Yayımlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.