17 Ekim 2021, Pazar

Kadına Yönelik Şiddeti Nasıl Bitirebiliriz?

25 Kasım tarihi, 1981 yılında Latin Amerika ve Karayib Feministleri Toplantısı’ nda “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Farkındalık Günü” olarak kararlaştırıldı. 17 Aralık 1999’da ise BM tarafından bu gün resmi olarak “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Farkındalık Günü” ilan edildi.

Kadına yönelik şiddet her toplumun en çirkin gerçeklerinden birini oluşturuyor ve karşımıza farklı şekillerde çıkıyor. Bu şekillerden bazılarını partner şiddeti, cinsel şiddet&taciz, insan ticareti ve çocuk evlilikleri oluşturuyor. Kadına yönelik şiddet türleri hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti bitirme ve önleme konusunda gerek ulusal gerek de uluslararası pek çok organizasyon çalışıyor. Ancak bu çalışmaların en kapsamlısını Birleşmiş Milletler’ in Kadın birimi yürütüyor. BM Kadın birimi gerek kadına yönelik konusunda şu anki durumumuzu raporlama gerekse de şiddeti azaltma ve önleme alanında pek çok çalışma yürütüyor.

BM kadına yönelik şiddeti “Kadınlara ve kızlara yönelik, şiddet cinsiyet ayrımcılığına dayanan toplumsal normlar ve cinsiyet kalıpları ile sürdürülen şiddettir.” şeklinde tanımlıyor. Ve bu şiddet probleminin çözümünün bu sorunu yaratan olguların kökünün ve şiddeti destekleyen düşüncelerin değiştirilmesi ile olabileceğini söylüyor.

Kadına yönelik şiddeti önlemenin ve bitirmenin en etkili ve uzun vadeli yolu eğitim aracılığı ile olacaktır. BM ve Dünya Kız Rehberler ve Kız İzciler Derneği’ nin ortak çalışmaları sonucu oluşan eğitim müfredatı 5-25 yaş arasındaki yaş gruplarını toplumlardaki şiddetin temel sebeplerini öğrenmeye, bu şiddeti önlemenin yollarını ve eğer böyle bir şiddete maruz kalındıysa sonrasında verilmesi gereken psikolojik destek yollarını öğrenmeye teşvik ediyor. Müfredat her yaş grubu için o yaş grubuna uygun bir içerik ve yöntem sunuyor. “Şiddete Karşı Sesler”(Voices Against Violance) ismi altında toplanan bu eğitime dünyanın her yanından ulaşabilme imkanı var. Bunun için BM’nin sitesinde yer alan bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin ikinci ayağını erkeklerle çalışma oluşturuyor. BM Kadın, Asya ve Pasifik’ te bu konuda faaliyet gösteren Partners for Prevention’ un çalışmalarını ve projelerini destekliyor. Bu çalışmalarda cinsiyet bazlı şiddet oranının yüksek olduğu bölgelerde erkeklerin davranış ve tavırlarının düzeltilmesi ve proje kapsamının arttırılması ana hedefleri oluşturuyor.

Kadına yönelik şiddet her ne kadar günümüz toplumlarının bir gerçeğini oluştursa da yakın gelecekte bu durumun değişmesi için ulusal ve uluslararası alanlarda birçok çalışma yapılıyor. Bu çalışmaların bir kısmına BM Kadın‘ın sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

Özgün İçerik: Begümhan İ. Şimşir

Hakkında: TEKNO

Ortaöğretime Yönelik 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Düzeylerinde 1. Dönem Konularını Kapsayan Tekrar Testleri Yayımlandı

11 ve 12. Sınıf Düzeylerinde 1. Dönem Konularını Kapsayan Tekrar Testleri Yayımlandı