17 Ekim 2021, Pazar

Kişiselleştirilmiş Doku İmplantları Oluşturuluyor

Tel Aviv Üniversitesi araştırmacıları, organ nakline karşı bağışıklık gösterme riskinin neredeyse ortadan kalktığını iddia ediyor.

Araştırmacılar yeni bir çalışmada, bir hastanın tamamen kendi materyal ve hücrelerinden üretilen ilk kişiselleştirilmiş doku implantını nasıl keşfettiklerini ortaya koydular. Yeni teknoloji, küçük bir yağlı doku biyopsisinden her türlü doku implantı mühendisliğini mümkün kılmaktadır.

TAÜ Biyoteknoloji Bölümü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde Profesör olan Tal Dvir: “Biyopsi materyallerinden kişiselleştirilmiş bir hidrojel oluşturduk. Farklı hücre tipleri içinden yağ doku hücrelerini ayırmak ve farklı hastalıkları tedavi etmek için kardiyak, omurilik, kortikal ve diğer doku implantlarını mühendisleştirdik. Hem hücreler hem de kullanılan materyal hastadan türediği için implant, bağışıklık yanıtını provoke etmemekte ve kusurlu organın uygun şekilde yenilenmesini sağlamaktadır.”

Şu anda, rejeneratif tıp için doku mühendisliğinde, hücreler hastadan izole edilir ve fonksiyonel bir dokuyla birleştirilmek için biyomateryallerde kültürlenir. Bu biyomateryaller her zaman sentetik veya doğaldır ve ayrıca bitkilerden veya hayvanlardan elde edilirler. Transplantasyondan sonra, implante edilen dokunun reddine yol açan bir bağışıklık tepkisi oluşturabilirler. Tasarlanan dokular veya başka implantlar alan hastalar aynı zamanda kendi sağlığını tehlikeye sokan immün baskılayıcılarla tedavi edilirler.

Prof. Dvir: “Teknolojimizle,herhangi bir doku türünü düzenleyebiliriz ve nakilden sonra hastalıklı veya yaralanmış herhangi bir organı verimli bir şekilde rejenere edebiliriz; kalp krizinden sonra bir kalp, travma sonrası bir beyin ya da yaralanma sonrası bir omurilik…Ayrıca, rekonstrüktif ameliyatlar veya kozmetikler için adipojenik (yağlı doku) implantlar üretebiliriz. Bu implantlar vücut tarafından reddedilmeyecektir.”

Araştırmacılar hastalardan küçük bir yağ doku biyopsisi çıkardılar, daha sonra hücresel ve hücresel materyallerini ayırdılar. Hücreler, her üç temel vücut katmanından hücreler elde etmek için uyarılmış pluripotent kök hücrelere dönüşecek şekilde yeniden programlanmıştır. Böylece vücudun kendini tamir etmesi için herhangi bir hücre veya doku üretebilir hale getirilmişlerdir. Hücre dışı materyal kişiselleştirilmiş bir hidrojel olmak için işlendi. Elde edilen kök hücreler ve hidrojel birleştirildikten sonra, bilim insanları kişiselleştirilmiş doku örneklerini başarılı bir şekilde tasarladı ve hastaların bunlara karşı bağışıklık yanıtlarını test ettiler.

Araştırmacılar şu anda yaralı bir omuriliği, omurilik ve kalp implantları ile enfarktüs olmuş bir kalbi yeniden canlandırmaya çalışıyorlar. Ayrıca, hayvan modellerinde Parkinson hastalığını tedavi etmek için insan dopaminerjik implantlarının potansiyelini araştırmaya başladılar.

Araştırmacılar, hastaların kendi materyallerini ve hücrelerini kullanarak, bağırsak ve gözler de dahil olmak üzere diğer organları rejenere etmeyi planlıyorlar.

Prof. Dvir: “Her türden tamamen kişiselleştirilmiş doku implantları mühendisliği teknolojisinin, herhangi bir organı minimum bir bağışıklık yanıtı riskiyle yeniden üretmemize olanak sağlayacağına inanıyoruz.”

The post Kişiselleştirilmiş Doku İmplantları Oluşturuluyor appeared first on NTBOX Magazin.

Hakkında: TEKNO

Ortaöğretime Yönelik 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Düzeylerinde 1. Dönem Konularını Kapsayan Tekrar Testleri Yayımlandı

11 ve 12. Sınıf Düzeylerinde 1. Dönem Konularını Kapsayan Tekrar Testleri Yayımlandı