22 Eylül 2021, Çarşamba

Araştırmacılar Kanser Hücrelerinin Büyümesini Sağlayan Bir Mekanizmayı Tanımlıyor

UCLA Jonsson Kapsamlı Kanser Merkezi’ndeki bilim insanları, akciğer kanseri hücrelerinin hayatta kalmasında önemli olan ve tümör büyümesini teşvik eden, ayrıca glikoz elde etmek için kullanabilecekleri bir mekanizma olarak sodyum glikoz taşıyıcısı 2 veya SGLT2’yi tanımladılar. Bulgu, SGLT2’nin, bilim insanlarının prekanseröz akciğer lezyonlarını ve erken evre akciğer kanserlerini teşhis etmek için kullanabilecekleri yeni bir biyobelirteç olabileceğine dair kanıtlar sunmaktadır.

Kanser hücreleri hayatta kalmak ve büyümek için büyük miktarlarda glikoza ihtiyaç duyar. Geçmişte yapılan araştırmalar, pasif glikoz taşıyıcılarının veya GLUT’lerin, vücudun tümörlere glikoz iletmek için kullandığı temel araç olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, yeni çalışmalar, prostat ve pankreatik gibi bazı kanserlerin de SGLT2’ye glukoz kullandıkları bulunmuştur. Bu da UCLA bilim insanları akciğer kanseri ile olan ilişkilerde SGLT2’nin rolünü araştırmaya teşvik etmiştir.

Akciğer kanserini teşhis etmeyi kolaylaştırmak için erken tanı koymanın yollarını bulmak zorunludur. Çünkü günümüzde hem kadınlarda hem de erkeklerde dünyada kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenidir.

Akciğer Kanserinde Erken Tanı

Araştırmacılar akciğer kanseri hücrelerinde SGLT aktivitesini yakalamak için, pozitron emisyon tomografisi veya PET taraması kullanmışlardır. SGLT2 inhibitörlerinin, akciğer kanseri ve insan akciğer tümörleri ile implante edilen farelerin genetik modelleri ile fareleri tedavi etmek ve SGLT2 inhibitörlerinin etkilerini izlemek için kullanabildiler.

Kredi: Min Yu (USC Norris Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Araştırmaları için Eli ve Edythe Geniş Merkezi), USC Norris Kapsamlı Kanser Merkezi

Araştırmacılar, akciğer kanserinin insan örneklerinde olağandışı şekilde yüksek SGLT2 seviyeleri buldular. Bu tümörlerin, tümör büyümesinin erken evrelerinde ve hatta akciğer gelişiminden önce ön-malign lezyonlarda bile glukozu taşımak için, GLUT’leri ağırlıklı olarak SGLT2’yi kullandıklarını gösterdi. 

Çalışma, akciğer kanseri tedavisinin daha kolay olduğu zaman daha erken tespit edilebileceğini düşündürmektedir. SGLT2’yi bir biyobelirteç olarak kullanarak, akciğer kanseri teşhisi bugünkü süreçten daha erken bulunamamıştır. Ancak lezyonlar kansere dönüşmeden bile potansiyel olarak keşfedilebilir. Ayrıca araştırmacılar, yaygın olarak FDA onaylı bir inhibitör ilacın (şu anda diyabet tedavisinde kullanılan), kanser hücrelerinde SGLT2 aktivitesinin engellenmesine yardımcı olabileceğine dair kanıt sağlamıştır. İnhibitör, glikoz alımını engellemek ve tümör büyümesini azaltmaya yardımcı olmak için kullanılabilir.

The post Araştırmacılar Kanser Hücrelerinin Büyümesini Sağlayan Bir Mekanizmayı Tanımlıyor appeared first on NTBOX Magazin.

Hakkında: TEKNO

Ortaöğretime Yönelik 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Düzeylerinde 1. Dönem Konularını Kapsayan Tekrar Testleri Yayımlandı

11 ve 12. Sınıf Düzeylerinde 1. Dönem Konularını Kapsayan Tekrar Testleri Yayımlandı